perspektives.pl
25 lat edukacja na mazowszu genius
Warsztaty Uczelnie zagraniczne licea i technika salon szkół wyższych gimnazjalista dzis maturzysta

KOMITET HONOROWY

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący KRASP

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy


Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZaSP