Program spotkań dla Gimnazjalistów
XXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2016
Zarejestruj się na wybrane spotkania i odbierz swoje bezpłatne Specjalne wydanie "Perspektyw" z Rankingiem 25-lecia Liceów Warszawskich

Szanowni Państwo,
Prosimy o rejestrowanie grup uczniów oraz rejestracje indywidualne na spotkania przewidziane w programie Salonu. Rejestracja na spotkania ma charakter informacyjny i ma na celu możliwie jak najlepsze skoordynowanie uczestnictwa uczniów w spotkaniach eksperckich i informacyjnych. Osoby zarejestrowane mają pierwszeństwo w udziale w spotkaniach, na które dokonały zgłoszenia. Osoby niezarejestrowane będą wpuszczane na sale wykładowe W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC.

ERROR_FILE