Debata - Edukacja na Mazowszu
XXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2016

Debata "Okrągłego Stołu"

pod patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika

Problemy i perspektywy
rozwoju edukacji i szkolnictwa
wyższego na Mazowszu

W debacie wzięli udział starostowie powiatów
województwa mazowieckiego, rektorzy szkół wyższych,
przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych Warszawy
oraz dyrektorzy najlepszych liceów i techników Mazowsza

Debata odbyła się 27 lutego 2016 w godz. 10:00-12.30

w Sali Mickiewicza, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
jako wydarzenie towarzyszące
XXV Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu Perspektywy 2016