Salon Uczelni Zagranicznych
XXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2016

Aktualności

Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad, - prezentacja możliwości studiowania za granicą. Odwiedzający mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami uczelni zagranicznych, uzyskania informacji o warunkach studiowania za granicą, o oferowanych programach i możliwościach podjęcia legalnej pracy za granicą i możliwością połączenia jej z nauką. Ambasady zapraszają na cykle spotkań, które pokazują różne aspekty studiowania, kulturę, warunki życia i pracy za granicą.

More information: www.perspectives.pl