Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny zaprasza!

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny to znakomita okazja do prezentacji oferty krajowych i zagranicznych szkół wyższych, instytucji edukacyjnych, instytutów związanych z egzaminami językowymi, szkół językowych oraz wydawców edukacyjnych i producentów pomocy naukowych.

Prezentacji oferty szkół towarzyszy bogaty program spotkań; na temat matury z ekspertami OKE w Warszawie, warsztaty kariery, spotkania z przedstawicielami pracodawców, pracownikami biur karier oraz konsultacje z doradcami zawodowymi.

Znakomita lokalizacja Salonu, sprawdzony i doświadczony organizator, bezpośrednia promocja w szkołach, a przede wszystkim bogaty program spotkań i imprez towarzyszących sprawiają, że co roku Salon odwiedzają tysiące gości.

Zapraszamy spotkajmy się na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym 10-11 marca w PKiN!

Wydarzenie specjalne: Genius Universitatis-finał konkursu

Finał konkurs na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej - Genius Universitatis 2017. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i statuetkami. W każdej kategorii przewidziane są nagrody związane z promocją. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do wszystkich polskich uczelni. Szczegóły już wkrótce na www.perspektywy.pl/genius

Wstęp wolny

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
mapa

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy w liczbach

Salon Edukacyjny 2016

5 500
m kw. powierzchni
wystawienniczej

blisko 200
wystawców

26
edycji targów

Salon Maturzystów 2016

38 000
odwiedzających targi

Salon Maturzystów 2016

41
imprez towarzyszących:
wykładów, prezentacji i warsztatów


DLA GIMNAZJALISTÓW:

Zapraszamy na cykl prezentacji o kształcie egzaminu gimnazjalnego w 2016 r., prezentacje oferty mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, w tym prezentacja szkolnictwa zawodowego w ramach „Miasteczka Zawodów”, propozycje aktywnego wypoczynku młodzieży oraz prezentacje metod szybkiej i skutecznej nauki, warsztaty z pokonywania egzaminacyjnego stresu.

DLA MATURZYSTÓW:

Proponujemy spotkania poświęcone sztuce autoprezentacji, technik opanowania maturalnego stresu i efektywnej nauki. Ponadto dla tych którzy myślą o rozpoczęciu pracy czy stażu podpowiemy jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej i napisać swoje pierwsze CV.

DLA STUDENTÓW:

Dajemy możliwość zapoznania się z warunkami studiowania i pracy za granicą. Zagraniczni wystawcy opowiedzą o zasadach aplikowania na uczelnie zagraniczne, warunkach finansowych, stypendiach, kosztach utrzymania i możliwości podjęcia legalnej pracy.

Odwiedzający będą mieli możliwość aktywnego udziału poprzez uczestnictwo w warsztatach, przykładowych zajęciach, otrzymają narzędzia do diagnozy osobistego "genu talentu". Uczestnicy spotkają się ze znanymi, inspirującymi ekspertami-praktykami oraz coach'ami kariery, którzy pokażą drogi i narzędzia do tego, aby odkryć swój potencjał, ustalić klarowne cele i sięgnąć po fantastyczne Perspektywy.