Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny zaprasza!

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny to znakomita okazja do prezentacji oferty krajowych i zagranicznych szkół wyższych, instytucji edukacyjnych, instytutów związanych z egzaminami językowymi, szkół językowych oraz wydawców edukacyjnych i producentów pomocy naukowych.

Prezentacji oferty szkół towarzyszy bogaty program spotkań; na temat matury z ekspertami OKE w Warszawie, warsztaty kariery, spotkania z przedstawicielami pracodawców, pracownikami biur karier oraz konsultacje z doradcami zawodowymi.

Znakomita lokalizacja Salonu, sprawdzony i doświadczony organizator, bezpośrednia promocja w szkołach, a przede wszystkim bogaty program spotkań i imprez towarzyszących sprawiają, że co roku Salon odwiedzają tysiące gości.

Zapraszamy spotkajmy się na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym 10-11 marca w PKiN!

Wydarzenie specjalne: Genius Universitatis-finał konkursu

Finał konkurs na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej - Genius Universitatis 2017. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i statuetkami. W każdej kategorii przewidziane są nagrody związane z promocją. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do wszystkich polskich uczelni. Do 14 lutego można zgłaszać prace konkursowe w 7 kategoriach. Szczegóły na www.perspektywy.pl/genius

Wstęp wolny

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
mapa

Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

logo minister edukacji

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

logo miasto stoleczne warszawa

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy w liczbach

Salon Edukacyjny 2016

5 500
m kw. powierzchni
wystawienniczej

blisko 200
wystawców

26
edycji targów

Salon Maturzystów 2016

38 000
odwiedzających targi

Salon Maturzystów 2016

41
imprez towarzyszących:
wykładów, prezentacji i warsztatów