Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017

Kolejna edycja Salonu odbędzie się 23-24 lutego 2018

Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad

Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad -  to prezentacja możliwości studiowania za granicą. Podczas ostatniego Salonu wystąpiło ponad 30 uczelni z zagranicy, w tym z: Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Kanady, Danii, Holandii, Szwajcarii, Turcji. Odwiedzający mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami uczelni zagranicznych, uzyskania informacji o warunkach studiowania za granicą, o oferowanych programach i możliwościach podjęcia legalnej pracy i możliwością połączenia jej z nauką. Ambasady zapraszają na cykle spotkań, które pokazują różne aspekty studiowania, kulturę, warunki życia i pracy za granicą.

More information: www.perspectives.pl

Wstęp wolny

W godz. 9-16
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
mapa

Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

logo minister edukacji

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

logo miasto stoleczne warszawa

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze

Partnerzy

Patroni medialni