Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018

Rejestracja gimnazjalisty

Dane osobowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 VII 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Spotkania z wymaganą rejestracją:

UWAGA: Maksymalna wielkość grupy: 30 osób

22 lutego (czwartek)

sala Rudniewa

liczba osób: informacje o spotkaniu:
wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Porady doradców zawodowych "Zastanów się zanim zdecydujesz"

Miejsce: sala Rudniewa

wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Pokaz filmów o zawodach "Profesjonaliści na rynku pracy"

Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 09:00-10:00

Temat: Egzamin gimnazjalny z matematyki

Prowadzący: Sabina Pawłowska - ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 10:10-11:10

Temat: Egzamin gimnazjalny z j. polskiego

Prowadzący: Danuta Marchlewska - ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 11:30-13:00

Temat: Wybieraj z głową - jak osiągnąć sukces zawodowy?
Spotkanie z doradcami zawodowymi i uczniami warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawienie zasad rekrutacji na r. szkolny 2018/19 do warszawskich szkół.

Prowadzący: Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy
Miejsce: sala Rudniewa


23 lutego (piątek)

sala Rudniewa

liczba osób: informacje o spotkaniu:
wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Porady doradców zawodowych "Zastanów się zanim zdecydujesz"

Miejsce: sala Rudniewa

wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Pokaz filmów o zawodach "Profesjonaliści na rynku pracy"

Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 09:00-10:00

Temat: Egzamin gimnazjalny z matematyki

Prowadzący: Sabina Pawłowska - ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 10:10-11:10

Temat: Egzamin gimnazjalny z języka polskiego

Prowadzący: Danuta Marchlewska - ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: sala Rudniewa

brak miejsc
Godz.: 12:30-14:00

Temat: Wybieraj z głową - jak osiągnąć sukces zawodowy?
Spotkanie z doradcami zawodowymi i uczniami warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawienie zasad rekrutacji na r. szkolny 2018/19 do warszawskich szkół.

Prowadzący: Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy
Miejsce: sala Rudniewa


24 lutego (sobota)

sala Rudniewa

liczba osób: informacje o spotkaniu:
wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Porady doradców zawodowych "Zastanów się zanim zdecydujesz"

Miejsce: sala Rudniewa

wstęp wolny
Godz.: 09:00-15:00

Temat: Pokaz filmów o zawodach "Profesjonaliści na rynku pracy"

Miejsce: sala Rudniewa


Patronat Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

logo minister edukacji

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partnerzy

Patroni medialni