Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY  2019 – organizowany z sukcesem od wielu lat znany jest w krajowym i zagranicznym środowisku edukacyjnym jako wydarzenie o najwyższej renomie.  Salon adresowany do maturzystów i uczniów przedostatnich klas liceów i techników odbędzie się w dniach 8-9 marca 2019 r. w okazałych salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki, w doskonałym punkcie komunikacyjnym Warszawy. Marcowy Salon to więcej niż targi – to wielopłaszczyznowe wydarzenie, podczas którego młodzi ludzie mogą nie tylko porozmawiać i zapoznać się z ofertą wystawców, ale również uczestniczyć w rozbudowanym programie spotkań, seminariów i prezentacji, a dla wystawców to znakomita okazja do prezentacji oferty edukacyjnej krajowych i zagranicznych szkół wyższych, szkół policealnych, oferty liceów i techników Warszawy i Mazowsza, instytucji związanych z egzaminami językowymi, szkół językowych, oferty programów stypendialnych, staży i praktyk organizowanych przez pracodawców, oferty wydawnictw edukacyjnych i producentów pomocy naukowych. Wszyscy goście salonu: młodzież, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także doradcy zawodowi, będą mogli uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia na wszystkich poziomach.

Odwiedzający Salon

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2019 odwiedzą:

 • uczniowie gimnazjów zainteresowani ofertą mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza tegoroczni i przyszli maturzyści, zainteresowani wyborem uczelni oraz zasadami rekrutacji na studia
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, poszukujący możliwości studiów za granicą lub planujący wakacyjny wyjazd do szkół językowych,
 • nauczyciele i szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi pomagający młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery,
 • rodzice młodzieży gimnazjalnej planujący już na tym etapie dalszą ścieżkę edukacyjną swoich dzieci
 • studenci studiów pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować na studiach II stopnia
 • studenci poszukujący informacji o studiach za granicą
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu i doskonaleniem znajomości języków obcych

Program

Tradycyjnie, w trakcie Salonu odbędzie się szereg spotkań i seminariów skierowanych do różnych grup odbiorców:

 • dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów – cykl prezentacji ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie do liceów i techników, prezentacje ofert szkół z Warszawy,
 • dla maturzystów i licealistów – Matura 2019, wszystko o maturze, czyli jak zdać i dostać się na studia, cykl prezentacji maturalnych z poszczególnych przedmiotów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rekrutacja na studia 2019/2020, prezentacje zasad przyjęć i warunków kształcenia na różnych, typach uczelni publicznych i niepublicznych, spotkania dla maturzystów, nauczycieli i z przedstawicielami uczelni akademickich o zasadach naboru na studia stacjonarne w najbliższym roku akademickim. Ponadto warsztaty dla maturzystów jak pokonać maturalny stres oraz spotkanie z doradcami zawodowymi na temat wyboru ścieżki kształcenia dopasowanej do własnych predyspozycji,
 • dla studentów i nie tylko  - ,,Study abroad’’, prezentacje możliwości studiów za granicą, prowadzone przez przedstawicieli ambasad, instytucji edukacyjnych i zagranicznych szkół wyższych, w czasie których można się dowiedzieć wszystkiego o zasadach aplikowania na uczelnie, warunkach finansowych studiów, stypendiach, kosztach utrzymania, możliwościach podjęcia legalnej pracy. dla nauczycieli - debaty, seminaria, spotkania i dyskusje na temat perspektyw rozwoju edukacji, współpracy miast i szkół z uczelniami, umiędzynarodowienia studiów.

Promocja

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2019 poprzedzi ogólnopolska kampania promocyjna:

 • prowadzona bezpośrednio w szkołach średnich i uczelniach - we współpracy z organami prowadzącymi szkoły i władzami uczelni oraz przedstawicielami organizacji społecznych,
 • realizowana poprzez patronów medialnych
 • wykorzystująca bilboardy, plakaty i ulotki rozdawane w uczęszczanych miejscach miasta, reklamy w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prezentacje imprezy w programach informacyjnych
 • bazująca na profesjonalnym i aktualizowanym na bieżąco serwisie internetowym Salonu na portalu perspektywy.pl.

Kiedy i gdzie

Termin Prezentacji Liceów i Techników : 5-9 marca 2019 r., 9.00-15.00

Termin Salonu Szkół Wyższych i Policealnych, Szkół zagranicznych ,,Study abroad’’:  8-9 marca 2019 r. 9.00-15.00

Miejsce: PKiN, Plac Defilad 1,00-901 Warszawa

Możesz zamówić ten Informator wysyłkowo – zamawiam

Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

logo minister edukacji

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący KRASP

krasp

Wstęp wolny

W godz. 9-16
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
mapa

Patroni medialni