Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Adres:

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

261 814 488

akademia.mil.pl

sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

STOISKO
50

Opis:

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach jednolitych (planowanych) w obszarach nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. I tak:
• studia I stopnia (licencjackie),
• studia II stopnia (magisterskie),
• jednolite studia magisterskie (planowane uruchomienie),
• studia podyplomowe.

W Akademii Sztuki Wojennej istnieje możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (także w trybie eksternistycznym).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym, czego wyrazem jest szerokie zainteresowanie studiami. Działania uczelni zmierzają do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich wyzwań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach i przejawiali troskę o bezpieczeństwo regionu/państwa. W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce – najnowocześniejsze w Europie – Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, jak również specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Akademia Sztuki Wojennej jest obecnie największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. W jej murach studiuje blisko 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3, 5 tys. słuchaczy wojskowych. Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje
automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie