Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

12 293 56 28
12 293 54 25

uek.krakow.pl

studiainfo@uek.krakow.pl

STOISKO
29

Opis:

UEK oferuje:

 • możliwość kształcenia na 5 wydziałach
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • studia podyplomowe
 • studia w języku polskim i angielskim
 • praktyki i staże w 500 firmach partnerskich.

Alfabetyczny spis kierunków:

 • Administracja
 • Analityka Gospodarcza
 • Audyt Finansowy
 • Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Finanse i Rachunkowość
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Gospodarka Przestrzenna  
 • Informatyka Stosowana
 • Innowacje w Biznesie 
 • Innowacyjność Produktu
 • Inżynieria Organizacji i Zarządzania
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Organizacja i Zarządzanie – Studia Menedżerskie
 • Prawo
 • Rachunkowość i Controlling
 • Rynki Finansowe
 • Stosunki Międzynarodowe
 • Studia Miejskie
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego  
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
 • Zarządzanie Międzynarodowe

 

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie