Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Politechnika Łódzka

Opis:

Uczelnia dba o najwyższe standardy kształcenia.

Na PŁ możecie rozpocząć naukę na ponad 40 kierunkach bezpłatnych studiów I stopnia prowadzonych nie tylko w języku polskim, ale także w całości po angielsku lub francusku. Realizujemy również, w ramach współpracy międzyuczelnianej, 4 programy studiów, których absolwenci otrzymują dyplomy kilku różnych szkół wyższych.

Obserwowany współcześnie postęp na różnych płaszczyznach codziennego życia dokonuje się w znacznej mierze dzięki technice i technologii. Nauki techniczne ciągle się rozwijają, poszerzają zakres swych działań, aby udoskonalać rzeczywistość. W tym duchu należy postrzegać Politechnikę Łódzką. Naszym atutem jest nowoczesne zaplecze, kompleksowo wyposażone, innowacyjne sale dydaktyczne oraz laboratoria w nowo oddanych do użytku budynkach, tj.: LabFactor, Centrum Technologii Informatycznych, czy zrewitalizowany budynek Wydziału FTIMS. W 2017 roku oddaliśmy do użytku Zatokę Sportu, największy w regionie obiekt sportowy. Znajduje się w nim, m.in. basen o wymiarach olimpijskich, wielofunkcyjne boisko, ścianki wspinaczkowe, sale do ćwiczenia wielu dyscyplin zespołowych oraz indywidualnych. W 2022 roku będziemy gospodarzem europejskich igrzysk studenckich – EUSA GAMES. W naszych obiektach rozgrywać się będzie sportowa rywalizacja prawie 6000 zawodników z ponad 40 państw.

Planując dalszy rozwój naszej oferty kształcenia, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dbamy, aby nasi studenci zdobywali doświadczenie zawodowe w czasie praktyk w firmach polskich i zagranicznych oraz mieli możliwość odbycia części studiów na partnerskich uczelniach za granicą. Stawiamy na współpracę z otoczeniem oraz komercjalizację badań naukowych, czym efektywnie zajmuje się m.in. Centrum Transferu Technologii.

Politechnika Łódzka to marka bardzo dobrze postrzegana przez krajowych i międzynarodowych partnerów oraz przedsiębiorców.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie