Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Opis:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest najstarszą niepubliczną uczelnią w Polsce. Została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1991 r. i jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 1. Pierwsze programy naukowe były tworzone na bazie swoich odpowiedników z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Obecnie uczelnia prowadzi kształcenie w obszarze czterech kierunków:

1.      Kosmetologii, zajmującej się utrzymywaniem oraz przywracaniem urody twarzy i ciała, aktualnie jednego z najprężniej rozwijających się działów nauki;

2.      Dietetyki, której absolwent przygotowany jest do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie, będące ważnym elementem zdrowia publicznego;

3.      Administracji, na której studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych (szczególnie w Unii Europejskiej);

4.      Informatyki, gdzie studia inżynierskie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Przyszłym i obecnym studentom oferujemy płatne staże i praktyki.

Wszystkie zajęcia w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie odbywają się na terenie własnego, funkcjonalnego kampusu akademickiego, na studiach stacjonarnych od poniedziałku do czwartku, dzięki czemu studenci mają więcej czasu na samodzielne studiowanie, korzystanie z bibliotek, pracę w kołach naukowych i odpoczynek. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w co drugą sobotę i niedzielę.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie