Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres:

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

32 208 36 00

sum.edu.pl

rektor@sum.edu.pl

STOISKO
51

Opis:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to 70 lat tradycji i pierwsze w kraju, innowacyjne osiągnięcia: przeszczep nerki od żywego dawcy, udana transplantacja serca, allogeniczny przeszczep szpiku kostnego, które wpisały się w historię polskiej medycyny. Obecnie Uczelnia kształci w ramach pięciu wydziałów na kierunkach, które odpowiadają potrzebom współczesnego rynku pracy. SUM prowadzi również studia doktoranckie, podyplomowe oraz MBA.

Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są jako najlepsze ośrodki w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii itd.

SUM otworzył pierwsze w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Prowadzenie zajęć praktycznych metodą symulacji medycznej umożliwia ćwiczenie procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta. W tym roku rozbudowano bazę symulacyjną o Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, gdzie doświadczenie zdobywają przyszli lekarze i stomatolodzy oraz Centrum Symulacji Medycznej w Katowicach stworzone z myślą o studentach pielęgniarstwa i położnictwa. Pomieszczenia są wyposażone w zaawansowane symulatory.

W 2018 roku SUM przystąpił do Magna Charta Observatory – prestiżowego stowarzyszenia sygnatariuszy, stojącego na straży fundamentalnych wartości uniwersytetów, integralności pracy intelektualnej i naukowej w instytucjach i społeczeństwie.

 

 

 

 

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie