Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres:

ul. gen. W. Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

261 837 939
261 837 939
261 837 956

wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

STOISKO
10

Opis:

Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią publiczną. Kształci żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. WAT oferuje studia pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, studia podyplomowe, kursy doskonalące i językowe.

Absolwenci jednolitych studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne, bez zobowiązań wobec MON. Absolwenci tego rodzaju studiów uzyskują tytuł inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, doktora.

WAT współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość realizacji części studiów w innych uczelniach, w ramach programów Erasmus+, Mostech.

Kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biogospodarka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • kierunki informatyczne (informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo)
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • optoelektronika – studia II stopnia
 • zarządzanie

Dzień Otwarty: 23 marca 2019 r.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie