Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Adres:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

22 590 07 30

wsm.warszawa.pl

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

STOISKO
52

Opis:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem ponad 40 tys. studentów na przestrzeni ponad 20 lat istnienia.

WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych Uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia Uczelnia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia polskich obywateli oraz licznej grupy obcokrajowców.

Obecnie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kształci ponad 4 tys. studentów, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na 10 kierunkach studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich oraz podyplomowych. Dzięki wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze naukowo-dydaktycznej Uczelnia cieszy się dużym zaufaniem studentów.

WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Turcji, Belgii, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji.

Na terenie Uczelni aktywnie działają: Samorząd Studencki, koła naukowe, Klub Absolwenta, Biuro Karier i AZS. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej.

Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo-rekreacyjny (basen i hala sportowa), akademik z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, parking podziemny, punkt gastronomiczny.

Działania WSM w Warszawie są przykładem prestiżu polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie