Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Adres:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

22 589 36 00
22 822 71 34
22 658 11 18

aps.edu.pl

aps@aps.edu.pl

STOISKO
18

Opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

PAŃSTWOWA uczelnia o blisko 100-letniej tradycji. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.

Prowadzimy studia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, Pedagogika, Praca Socjalna – profil praktyczny, Socjologia, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna, Psychologia, Interdyscyplinarne Studia nad Dzieciństwem i Prawami Dziecka, Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością.

Atuty Uczelni – to przede wszystkim pełne uznanie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wysoko kwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna oraz nowoczesne obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej Akademii jest możliwości realizowania części studiów w innych krajach w ramach programu Erasmus+: Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Włochy, Irlandia, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do pracy w edukacji, jak i przygotowujące do innych zadań zawodowych.

Warto podkreślić, że w dobie trudności na rynku pracy nasi absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów. Dla tych, którzy po studiach myślą o pracy naukowej, prowadzimy Studia Doktoranckie – Szkoły Doktorskie.

ZAPRASZAMY! 

www.aps.edu.pl

 

 

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie