Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

22 572 09 98

wum.edu.pl
rekrutacja-info.wum.edu.pl/

wum@wum.edu.pl
rekrutacja@wum.edu.pl

STOISKO
21

Opis:

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce.

Wysoki poziom nauczania, kadra wybitnych dydaktyków i specjalistów, innowacyjna medycyna, działalność badawcza, nowoczesna infrastruktura, międzynarodowy wymiar kształcenia, dynamicznie działające Biuro Karier, świetna lokalizacja kampusów – to wyróżnia naszą Uczelnię.

Oferta edukacyjna WUM obejmuje 15 kierunków w języku polskim i 3 kierunki w języku angielskim, kształcenie podyplomowe, studia MBA, kursy specjalizacyjne, doskonalące i ustawiczne.

Kadrę stanowią wykwalifikowani specjaliści, którzy na co dzień dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne metody leczenia. Na WUM pracuje 1700 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów tytularnych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to prężnie działający ośrodek badawczy, specjalizujący się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Prowadzi ponad 190 projektów naukowych o wartości 265 mln.

Na WUM wyjątkowo dynamicznie rozwija się studenckie życie naukowe. Obecnie setki studentów prowadzą badania i realizują projekty w ponad 200 kołach naukowych oraz organizacjach. Wszyscy amatorzy aktywności fizycznej mogą rozwijać sportowe umiejętności w licznych sekcjach AZS.

Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje dwoma kampusami, położonymi blisko centrum miasta.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie