Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOLS

Adres:

ul. Gładka 31 B
02-172 Warszawa

510 161 597

meridian.edu.pl/pl/

info@meridian.edu.pl

STOISKO
45

Opis:

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian to dobry wybór ponieważ...

  • Umożliwiamy zdawanie polskiej matury lub International Baccalaureate (IB DP)
  • Uczymy w dwóch językach wykładowych: po angielsku i po polsku 
  • Proponujemy drugi język obcy do wyboru (niemiecki, hiszpański i francuski)
  • Dzięki niewielkiej liczbie uczniów w klasie, możliwe jest indywidualne podejście do uczniów
  • Proponujemy zajęcia pozalekcyjne
  • Dbamy o bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną, pedagogiczną i medyczną
  • Funkcjonujemy w środowisku wielokulturowym
  • Zatrudniamy doświadczonych, wykwalifikowanych i wspierających nauczycieli
  • Lekcje prowadzimy w nowoczesnych laboratoriach naukowych, językowych i informatycznych
  • Udostępniamy przyjazną bibliotekę szkolną

Dyplom IB DP to prestiżowe świadectwo ukończenia wyjątkowo wymagającego programu nauczania, honorowane w ponad 2000 szkół wyższych w 75 krajach, w tym czołowych uczelniach na całym świecie. IB DP to dwuletni program nauczania dla uczniów ostatnich klas liceum, kończący się egzaminem. Warunkami uzyskania dyplomu IB DP, oprócz zaliczenia wymaganych kursów, jest ukończenie pracy badawczej (Extended Essay), realizacja programu CAS (Creativity, Action,Service) oraz kursu z teorii wiedzy (TOK=Theory of Knowledge).

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie