Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Opis:

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
03-199 Warszawa, ul. Modlińska 51 (siedziba i zajęcia)
00-901 Warszawa , Plac Defilad 1 – PKiN (zajęcia)
01-883 Warszawa, ul. Perzyńskiego 10 (zajęcia)

Numer w rejestrze MNiSW - 340
Rektor: dr Jerzy G. Isajew

Informacja:
tel. (+48) 22 371 03 30 (PL), (+48) 22 392 94 00 (EN), (+48) 22 392 05 80 (RU, UA)

www.eu.edu.pl
www.facebook.com/EuropejskaUczelnia
zapisy@eu.edu.pl (PL, RU, UA)
admission@eu.edu.pl (EN)

Uczelnia kształci kompetentnych i skutecznych na rynku pracy absolwentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i ON LINE w języku polskim i angielskim na kierunkach:

  • administracja (lic. i mgr)
  • ekonomia (lic.)
  • filologia (lic.i mgr) - EN, FR, ES, DE i RU
  • informatyka (inż. i mgr inż.)
  • pedagogika (lic.)
  • zarządzanie (lic. i mgr)

ZAPEWNIAMY:

• Profesjonalne przygotowanie do zawodu, umożliwiające karierę zawodową w kraju i za granicą;

• Doskonałą kadrę – znani profesorowie i wybitni praktycy pracujący od lat w kraju i za granicą;

• Nowoczesne programy nauczania – platforma edukacyjna Moodle i zajęcia dostępne On Line;

• Niskie wpisowe i czesne – dla najlepszych wysokie stypendia naukowe;

• Wysokie stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych od 1 semestru;

• Możliwość współudziału w badaniach naukowych w kraju i za granicą – prowadzonych przez naszych profesorów;

• Pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie w kraju za granicą (Praktyki i Staże, współpraca z Urzędami Pracy i firmami rekrutującymi itp.).

I wiele, wiele innych…

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie