Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Adres:

Al. Prymasa Tysiąclecia 38 A
01-242 Warszawa

22 624 95 60

wstijo.edu.pl

rekrutacja@wstijo.edu.pl

STOISKO
46

Opis:

KIERUNKI:

TURYSTYKA I REKREACJA (studia licencjackie)

Specjalności:

 • Hotelarstwo i Gastronomia /dla studentów niestacjonarnych/
 • Organizacja Usług Turystycznych
 • Menedżer Hotelarstwa i Gastronomii /dla studentów stacjonarnych/

TURYSTYKA I REKREACJA (studia magisterskie)

Specjalności:

 • Turystyka Międzynarodowa
 • Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
 • Turystyka Zdrowotna – Odnowa biologiczna 

FILOLOGIA (studia licencjackie)

 • Filologia Angielska
 • Translatoryka Ogólna
 • Tłumaczenia w Biznesie
 • Język Angielski w Turystyce

 FILOLOGIA (studia magisterskie)

 • Filologia Angielska
 • Translatoryka specjalistyczna
 • Język angielski w Biznesie 

STUDIA PODYPLOMOWE dla nauczycieli z zakresu:

TURYSTYKA, HOTELARSTWO I GASTRONOMIA – 3 semestry

DODATKOWO UCZELNIA:

 • prowadzi międzynarodową wymianę studencką m.in. w ramach programu Erasmus+,
 • oferuje pomoc materialną w postaci bogatego systemu stypendialnego,
 • w ramach Biura Karier oferuje pomoc w znalezieniu pracy oraz oferuje atrakcyjne staże zawodowe w kraju i za granicą,
 •  prowadzi kursy pilotów i przewodników miejskich po Warszawie.
Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie