Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Adres:

ul. Siedmiogrodzka 3 A
01-204 Warszawa

22 862 32 24
795 990 858

wsz-sw.edu.pl

sekretariat@wsz-sw.edu.pl

STOISKO
72

Opis:

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 i jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.

WSZ-SW kształci na studiach I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) na kierunku „Zarządzanie”  specjalnościach:

-      zarządzanie przedsiębiorstwem,

-      zarządzanie sieciami handlowymi,

-      zarządzanie klastrami,

-      zarządzanie innowacjami,

-      zarządzanie projektami,

-      zarządzanie jakością,

-      zarządzanie w administracji,

-      zarządzanie finansami i bankowość,

-      zarządzanie w logistyce,

-      zarządzanie personelem,

-      zarządzanie bezpieczeństwem,

-      zarządzanie biurem,

-      rachunkowość,

-      coaching,

-      marketing,

-      innowacje w biznesie,

-      menager sportu,

-      zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,

-      zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.

Oferta dla studentów:

-      Jedno z najniższych czesnych w Warszawie. 1740 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych. 1899 zł na studiach stacjonarnych Czesne niezmienne przez cały okres studiów. 

-      Darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł. netto miesięcznie.

-      Stypendium rektorskie za uzyskanie średniej powyżej 4,51.

-      Zwiększona ilość języka angielskiego. Każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego biznesowego.

-       Od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach.

WSZ-SW od stycznia 2019 r. tworzy seminarium doktoranckie wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie