Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Miasto Białystok

Adres:

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

85 879 79 79

bialystok.pl

sekretariat2@um.bialystok.pl

STOISKO
37

Opis:

BIAŁYSTOK – tu warto studiować!

www.bialystok.pl

Wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, a także ścisła współpraca władz samorządowych i uczelni sytuują Białystok w gronie prężnie rozwijających się ośrodków akademickich w kraju.

Uczelnie stale poszerzają bazę naukowo-dydaktyczną, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i kadrę akademicką, planują i realizują szereg projektów we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Studenci białostockich uczelni od lat zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach. Dynamicznie rozwija się też samo miasto, zachęcając absolwentów uczelni do pozostania w Białymstoku i związania z nim dalszej przyszłości.

Dlaczego jeszcze warto tu studiować? Ponieważ to miejsce o wyjątkowym charakterze, ukształtowanym przez wielokulturowość, atmosferę otwartości i tolerancji. Stwarzające studentom warunki do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych.

Doceniamy wkład studentów w kształtowanie akademickiego ducha miasta i zachęcamy do kreowania wizerunku Białegostoku!

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl, e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
www.umb.edu.pl, e-mail: brip@umb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl, e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

 

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie