Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Adres:

ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław

261 658 576
261 658 151

awl.edu.pl

rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.pl

STOISKO
66

Opis:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to elitarna uczelnia, która przygotowuje najlepszych dowódców do działania w złożonym środowisku współczesnego pola walki w szesnastu specjalnościach wojskowych.

Na płaszczyźnie cywilnej, Akademia kształci liderów na potrzeby innych służb mundurowych, zwłaszcza tych, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym, a także logistyków i menedżerów na potrzeby cywilnego rynku pracy.

Proces kształcenia na AWL odbywa się na dwóch wydziałach: Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Dla studentów wojskowych do wyboru są trzy kierunki studiów: dowodzenie, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka. Natomiast dla studentów cywilnych na pierwszym stopniu przygotowaliśmy 4 kierunki: bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie, logistyka.

Co roku Akademia Wojsk Lądowych przyjmuje od kilkudziesięciu (studia cywilne) do ponad 350 kandydatów (studia wojskowe). Mimo wymagań dotyczących zdrowia, kondycji fizycznej, dobrych wyników maturalnych, na jedno miejsce przypada kilkunastu kandydatów.

Nasi studenci mają do dyspozycji sale wykładowe, laboratoria, sale ćwiczeniowe, basen, sale gimnastyczne, strzelnice, system szkolno-treningowy do nauki strzelania Śnieżnik, symulatory, specjalistyczne pracownie do zajęć z zakresu taktyki, łączności.

Po więcej informacji na temat prowadzonych rekrutacji zapraszamy na stronę internetową www.aw.edu.pl

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie