Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Lotnicza Akademia Wojskowa

Adres:

ul. Dywizjonu 303 35
08-521 Dęblin

261 519 664

law.mil.pl

m.jedrych@law.mil.pl

STOISKO
41

Opis:

OFERTA EDUKACYJNA LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunkach:

 • lotnictwo i kosmonautyka (studia I i II stopnia)
 • nawigacja (studia I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia)
 • logistyka (studia I i II stopnia)

Studia podyplomowe:

 • eksploatacja statków powietrznych
 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • bezpieczeństwo narodowe w portach lotniczych
 • zarządzanie lotniskami użytku publicznego
 • zarządzanie systemami BHP w organizacjach lotniczych

Seminaria doktoranckie w dyscyplinach:

 • nauki o bezpieczeństwie
 • budowa i eksploatacja maszyn

WIELOPŁASZCZYZNOWE KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Ø  Ponad 20 prężnie działających kół naukowych i organizacji studenckich;
Ø  Bogata oferta działalności kulturalnej Klubu Uczelnianego;
Ø  Liczne sukcesy sportowe w Polsce i zagranicą;
Ø  Nowoczesne symulatory lotnicze i trenażery;
Ø  Certyfikowane Ośrodki Szkolenia Lotniczego:

 • Akademicki Centrum Szkolenia Lotniczego,
 • Ośrodek Szkolenia Obsług Systemów BSP,
 • Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego,
 • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania,
 • Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP,
 • Ośrodek Technologii Informacyjnych,
 • Ośrodek Szkolenia Fizycznego i Kondycyjnego Specjalistycznego Przygotowania do Lotów,
 • Studium Języków Obcych
Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie