Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 w Warszawie Fundacja Edukacyjna Varsovia

Adres:

ul. J. S. Bacha 2
02-743 Warszawa

501 507 128
22 218 93 07

varsovia.edu.pl

m.kozan@varsovia.edu.pl

STOISKO
0

Opis:

Zapraszamy do naszego LO. Proponujemy trzy profile klas pierwszych.

  • Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim (język angielski biznesowy oraz realioznawstwo w programie nauczania).
  • Klasa z rozszerzonym językiem niemieckim - 7 godzin tygodniowo.

W obydwu profilach nauczamy trzech języków obcych - angielski, niemiecki oraz do wyboru: hiszpański lub francuski lub rosyjski. Możliwość nauki języków obcych od podstaw, z wyjątkiem języka angielskiego.

  • Klasa ogólna z językiem angielskim i drugim językiem obcym do wyboru - niemiecki lub hiszpański lub francuski lub rosyjski.

We wszystkich profilach realizacja minimum programowego w pierwszym lub drugim roku nauki (LO - trzyletnie, LO - czteroletnie). Od drugiej lub trzeciej klasy wybór fakultetów i profilowanie uczniów z perspektywą maturalną. Wybór fakultetów dowolny, 4 godziny zajęć tygodniowo z każdego wybranego przedmiotu w następnych latach nauki.

Egzaminy wstępne - 21 marca godz. 15.00 - matematyka, 22 marca godz. 15.00 - język polski, 23 marca godz. 10.00 - język obcy.

Kierując się doświadczeniem i dobrem uczniów, po egzaminach pisemnych, po krótkiej przerwie, ustne omówienie prac pisemnych.

Opłata egzaminacyjna wynosi 300 zł. i jest wpłacana w sekretariacie Szkoły przed egzaminem. Zgłoszenia na egzaminy przyjmowane są w sekretariacie Szkoły lub telefonicznie do 18 marca.

Zapraszay serdecznie na spotkanie poświęcone naszemu LO i rekrutacji, które odbędzie się 16 marca o godz. 11.00.

Zapraszamy do naszych Szkół rówież dzieci młodsze, gdyż proponujemy edukację przyjazną i na bardzo wysokim poziomie - Od zerówki do matury.

Do zobaczenia w naszych Szkołach przy ulicy Bacha 2.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie