Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

E-katalog

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Adres:

ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

22 584 45 00

pja.edu.pl

pjatk@pja.edu.pl

STOISKO
3

Opis:

WARSZAWA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86

tel. 22 584 45 90; faks 22 584 45 01

pjatk@pja.edu.pl

www.pja.edu.pl 

PJATK, powstała w 1994 r., jest jedną z najlepszych Uczelni w Polsce. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media.

Pracodawcy cenią absolwentów PJATK jako pracowników i odzwierciedlają to w oferowanych im wynagrodzeniach. Potwierdza to wiele rankingów i badań, w których zajmują czołowe pozycje, np. system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ela.nauka.gov.pl

Uczelnia oferuje następujące studia: Architekturę Wnętrz, Grafikę – Sztukę Nowych Mediów, Informatykę, Kulturę Japonii i Zarządzanie Informacją. Prowadzi studia w języku polskim i angielskim inżynierskie/licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia MBA, podyplomowe i kursy.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika, a także stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Siedziba uczelni mieści się w centrum Warszawy; dysponuje nowoczesnymi laboratoriami – m.in.: druku 3D, animacji 3D, programowania gier, fotografii, studiem nagrań. Dodatkowo kształci na kierunkach Grafika i Informatyka na Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku.

Atrakcyjne zarobki są odzwierciedleniem tego, że marka PJATK pozytywnie wypływa na przyszłość zawodową studentów i absolwentów.

Uczelnie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Baltic Council for International Education
Collegium Civitas
Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Maastricht University, The Netherlands
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Miasto Białystok
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Southern University of Science and Technology, Chiny
Społeczna Akademia Nauk
STUDIA W ANGLII: UCFB WEMBLEY
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
University of Padova, Italy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanityczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie