Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019

Prezentacje Liceów i Techników

Prezentacje Liceów i Techników od kilku lat przygotowuje nasz partner; Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W tym roku ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie terminu Prezentacji Liceów i techników, 5 i 6 marca będą dla absolwentów szkół podstawowych natomiast 7 i 8 marca adresowany będzie do absolwentów gimnazjów. Sobota, 9 marca, będzie dniem odwiedzin rodzinnych. W ramach Miasteczka zawodów promowane jest szkolnictwo zawodowe. Co roku na Salonie dla młodzieży  funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia.

W sprawach organizacji najbliższej edycji Prezentacji Liceów i Techników, która odbędzie się w dniach 5-9 marca 2019 należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Kontakt: Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, tel. (22) 44 33 511 lub (22) 44 31 341