Wszystko o edukacji, edukacja dla wszystkich

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki przez dwa dni (6-7 marca) „rządziły” edukacja i szkolnictwo wyższe. Tysiące ósmoklasistów i maturzystów z województwa mazowieckiego wzięły udział w organizowanym tradycyjnie w marcu Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy.

Na maturzystów czekały uczelnie z całego kraju i zagranicy, na ósmoklasistów – warszawskie licea, które już niedługo rozpoczną rekrutację na kolejny rok szkolny. W przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty i matury pomagali gościom Salonu eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, którzy przedstawili specjalne prezentacje na temat wymagań i procedur egzaminacyjnych.

Mocnym akcentem rozpoczynającym Salon był finał XXIX Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020, który odbył się 6 marca w samo południe w Sali Kisielewskiego. Wzięli w nim udział dyrektorzy liceów, które znalazły się w gronie „Złotych Szkół” w rankingu ogólnopolskim – w sumie jest to aż 37 stołecznych liceów na 200 szkół z całej Polski!

Dyrektorom najlepszych liceów gratulowali: Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, prof. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, a także rektorzy uczelni partnerów Rankingu Liceów Warszawskich: prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas i prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Swoje gratulacje przekazał też Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i twórca polskich rankingów edukacyjnych.

– Bardzo cenimy inicjatywę Perspektyw, bo Ranking Liceów Warszawskich jest potrzebny zarówno uczniom i ich rodzicom, jak i władzom oświatowym – podkreśliła prezydent Kaznowska. – Jesteśmy dumni, że tak wiele warszawskich liceów znalazło się w czołówce rankingu ogólnopolskiego i z niecierpliwością czekamy na trzydziesty, jubileuszowy Ranking Liceów Warszawskich.

Po finale Rankingu Liceów Warszawskich wiceprezydent Renata Kaznowska zwiedziła Warszawski Salon Liceów i Salon Szkół Wyższych. Towarzyszyła jej Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Podczas Salonu odbyła się gala Konkursu na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis. W jego dziewiątej edycji przyznano nagrody w siedmiu kategoriach: reklama prasowa, event, wideo online, gadżet, kampania w mediach społecznościowych, serwis rekrutacyjny, content marketing. W gronie zwycięzców znalazły się: Uniwersytet Gdański (reklama prasowa), Uniwersytet SWPS (event), Politechnika Śląska (video online), AGH (gadżet i kampania w mediach społecznościowych), Uniwersytet Wrocławski (serwis rekrutacyjny), Politechnika Warszawska (content marketing). Więcej informacji o konkursie: www.genius.perspektywy.pl

Pierwszy dzień Salonu (piątek) upłynął pod znakiem wizyt grup uczniów ze szkól podstawowych i średnich, natomiast sobota była dniem rodzinnym. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania na temat planowania kariery i rekrutacji do szkół średnich, a punkt doradczy przeżywał prawdziwe oblężenie od rana do zamknięcia Salonu. Na stoisku Perspektyw rozdaliśmy kilka tysięcy „Informatora dla Ósmoklasistów” 2020.

Tak było podczas ostatniej edycji Salonu

Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący KRASP

krasp

Patroni medialni

Dla wystawców

© Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2020