Pierwsi goście zjawili się w hali EXPO XXI już około ósmej rano. O dziewiątej, gdy Salon otwierał swoje podwoje dla zwiedzających, parking EXPO XXI był zastawiony dziesiątkami autokarów, a do wejścia ustawiła się długa kolejka maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami. Część z nich przyjechała na Salon z bardzo daleka, nawet z ościennych województw.

To pierwsze targi edukacyjne po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Z tym większą radością powitaliśmy gości w hali EXPO XXI.

Uczniowie uczestniczyli w prezentacjach ekspertów OKE w Warszawie na temat egzaminu ósmoklasisty i matury, poznawali uczelnie i szkoły średnie, spotykali się ze specjalistami pomagającymi w wyborze ścieżki edukacji.

W samo południe odbył się uroczysty finał Rankingu Liceów i Techników Warszawskich Perspektywy 2022. Dyrektorom najlepszych warszawskich szkól gratulowali: Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy.

Drugi dzień Salonu przeznaczony był dla publiczności rodzinnej, która pojawiła się w EXPO już pół godziny przed otwarciem targów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska liceów i techników: przy stoisku najlepszego warszawskiego technikum – Technikum Mechatronicznego nr 1 z ul. Wiśniowej – przez dwa dni stał tłum młodzieży i rodziców!

Sobotni program obfitował w ważne spotkania. Tajniki matury w nowej formule od roku 2023 przybliżył dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Warszawie omówiły szczegółowo proces rekrutacji do szkól ponadpodstawowych, a dobrych rad dotyczących egzaminu ósmoklasisty udzielał Wojciech Małecki, ekspert egzaminów zewnętrznych. Było także spotkanie z Dorotą Zuchowicz, doradcą edukacyjnym z TalentMap poświęcone wyborowi szkoły oraz warsztaty z Anetą Korycińską („Babą od polskiego”) na temat rozprawki na egzaminie z języka polskiego. Maturzyści mogli dowiedzieć się, jak aplikować na studia w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Edukacyjny, zorganizowany w nietypowym terminie ze względu na pandemię, pokazał, że istnieje ogromna potrzeba tego typu spotkań – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press. – W przyszłym roku zaprosimy ósmoklasistów i maturzystów na XXXVIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny na przełomie lutego i marca.