.

Salon organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z władzami edukacyjnymi m.st. Warszawy, jest wydarzeniem mającym stałe miejsce w szkolnych i uczelnianych kalendarzach. Jego główną częścią będzie Salon Szkół Wyższych z całej Polski uczelni zagranicznych Study Abroad.  Towarzyszyć mu będzie bogaty program spotkań i prezentacji na temat matury 2022 z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Planujemy na Salonie rozbudowany blok prezentacji poświęcony nauce za granicą Study Abroad. Chcemy porozmawiać o tym jak obecnie wygląda sytuacja i formy kształcenia za granicą. Wiele uczelni, w tym i uczelnie zagraniczne, stanęły wobec wyzwania jakim jest zdalne nauczanie, które pokazało, że można studiować nie ruszając się z domu. Jednak dla wielu osób niezaprzeczalnym atutem studiowania za granicą jest to, że przebywa się w innym środowisku kulturowym, edukacyjnym i społecznym. Nadal więc, mimo pandemii, część osób rozważa naukę za granicą lub studia na zagranicznej uczelni w formie online. O warunkach studiowania, kosztach utrzymania oraz stypendiach czy innych możliwościach finansowania takich studiów porozmawiamy podczas paneli w ramach Study Abroad.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY gwarantuje uczelniom dotarcie do najlepszych kandydatów na studia – zapraszamy Państwa serdecznie – dołączcie do grona Wystawców!