XXXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2022, który odbędzie się w  kwietniu 2022 w centrum wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z władzami edukacyjnymi jest wydarzeniem mającym stałe miejsce w szkolnych i uczelnianych kalendarzach.

Jego główną częścią będzie Salon Szkół Wyższych. Ekspozycji szkół wyższych z całej Polski uczelni zagranicznych towarzyszyć będzie bogaty program spotkań i prezentacji na temat matury 2022 z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Oprócz zasad egzaminu eksperci OKE omówią interpretacje poleceń sprawiające trudność w poprzednich latach oraz błędy najczęściej popełniane na maturze. Ze studentami i organizatorami studiów porozmawiamy o zasadniczych dylematach kandydatów, np.: czy studia niestacjonarne są propozycją dla mniej zdolnych, czy można liczyć na nich na stypendium? Czy da się łączyć studia z pracą, a może – czy warto studiować… nie pracując? Czy „ścisłowcy” powinni iść na studia uniwersyteckie, czy na politechnikę? W programie targów będzie również miejsce na dyskusję o tym jak obecnie wygląda sytuacja i formy kształcenia za granicą, w ramach Salonu Study abroad.

Również, poza maturalną powtórką, planujemy porozmawiać o zmianach, jakie nastąpią na maturze od 2023 roku, a więc będzie to również okazja do spotkania się z uczniami przedostatnich klas.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY gwarantuje uczelniom dotarcie do najlepszych kandydatów na studia.

Zapraszam Państwa serdecznie – dołączcie do grona Wystawców!