Jeżeli jesteście zainteresowani studiami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Już od 10 maja 2022 r. od godz. 12.00 wszyscy kandydaci będą mogli założyć konto w internetowym systemie rekrutacyjnym (ISR). Rekrutacja na studia I stopnia rozpocznie się 22 czerwca o godz. 12:00 i potrwa do 7 lipca, do godz. 16:00. Natomiast rekrutacja na studia II stopnia zaczyna się wcześniej – 7 czerwca o godz. 12:00 i kończy się 21 czerwca o godz. 16:00.

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia w jęz. polskim są wyniki ze świadectwa dojrzałości oraz – tylko w przypadku studiów stacjonarnych – wynik z testu z wiedzy o przedsiębiorczości, który odbędzie się 13 lipca. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia w jęz. polskim w trybie naboru powszechnego kwalifikowani są na podstawie wyniku ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce, który zostanie zorganizowany 29 i 30 czerwca. Przyjęcie na studia I lub II stopnia w jęz. angielskim oraz studia niestacjonarne II stopnia następuje na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23 kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia zobowiązani będą udokumentować znajomość języków obcych, których naukę będą kontynuować w ramach lektoratów SGH (dwa języki na studiach stacjonarnych lub jeden na studiach niestacjonarnych). Obowiązek ten nie dotyczy osób, które posiadają wynik z danego języka na świadectwie dojrzałości (tzw. Nowa Matura) lub dyplomie IB (tzw. Matura Międzynarodowa). Informacje o wymaganych poziomach znajomości i akceptowanych dokumentów dostępne są na stronie internetowej SGH w zakładce o wymaganych dokumentach na studia I stopnia.

W razie pytań związanych z procesem rekrutacji zachęcamy do kontaktu e-mailowego: rekrutacja@sgh.waw.pl (obsługa w jęz. polskim) lub admission@sgh.waw.pl (obsługa w jęz. angielskim) oraz telefonicznego: 22 564 77 77.

Do zobaczenia w SGH!

Przydatne linki: