Główną częścią XXXIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego będzie Salon Szkół Wyższych

Ekspozycji szkół wyższych z całej Polski i uczelni zagranicznych towarzyszyć będzie bogaty program spotkań i prezentacji na temat matury 2023 z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Oprócz zasad egzaminu eksperci OKE omówią interpretacje poleceń sprawiające trudność w poprzednich latach oraz błędy najczęściej popełniane na maturze.

Czym kierować się przy wyborze uczelni? Jaką szkołę lub kierunek wybrać? Jakie kryteria decydują o tym, że te same studia na różnych uczelniach mogą mieć różną jakość, a tym samym, różnicują wagę przyszłego dyplomu. Czy i dlaczego potencjał naukowy kierunku i międzynarodowa “zauważalność” dorobku naukowego są ważne dla kandydata na studia w konkretnej szkole wyższej porozmawiamy na forum dotyczące Rankingów.

Podczas Salonu porozmawiamy o zasadniczych dylematach kandydatów, np.: czy studia niestacjonarne są propozycją dla mniej zdolnych, czy można liczyć na nich na stypendium? Czy da się łączyć studia z pracą, a może – czy warto studiować… nie pracując? Czy „ścisłowcy” powinni iść na studia uniwersyteckie, czy na politechnikę? W programie targów będzie również miejsce na dyskusję o tym jak obecnie wygląda sytuacja i formy kształcenia za granicą, w ramach Salonu Study abroad.

Dla osób zainteresowanych kształceniem na studiach o profilu praktycznym i przygotowującym do pracy w określonym zawodzie przewidzieliśmy przestrzeń doradztwa zawodowego wraz ze sceną, na której prezentowane będą poszczególne zawody. Odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach kariery, podszkolić swoje ,,miękkie kompetencje oraz dowiedzieć o perspektywach i zmianach na rynku pracy, a także skonfrontować ze spojrzeniem (być może ich przyszłych) i oczekiwaniami pracodawców poświęconym rankingom.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY gwarantuje uczelniom dotarcie do najlepszych kandydatów na studia zagraniczne do prezentacji swojej oferty i wzięcie udziału w spotkaniach w ramach Salonu Szkół Zagranicznych.

Zapraszam Państwa serdecznie – dołączcie do grona Wystawców!

Wstęp na Salon i wszystkie spotkania jest wolny. Pełny program i system zapisów będzie można znaleźć na www.salon.perspektywy.pl