Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu towarzyszy tradycyjnie debata panelowa – otwarta dla wszystkich uczestników – na temat kluczowych problemów edukacyjnych. W 2023 roku z oczywistych powodów tematem takim będzie edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskich szkołach i uczelniach. Zapraszamy do udziału w debacie panelowej „Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskim systemie edukacji”, w której wezmą udział przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych RP, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni i NGO oraz reprezentanci organizacji skupiających Ukraińców przebywających w Polsce.Debata odbędzie się 11 marca (sobota), o godz. 13.15 na scenie głównej . Czas trwania: 1,5 godziny. Zapis dyskusji zostanie upubliczniony w postaci video poprzez stronę www.perspektywy.pl i kanał Youtube, a główne jej wątki i wnioski zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Perspektywy”. W programie dyskusji przewidziany jest też czas na pytania ze strony gości Salonu.

Jesteśmy przekonani, że poprzez tę debatę zarówno zostanie upowszechniona wiedza o możliwościach edukacyjnych już dostępnych dla uczniów z Ukrainy, rozważających edukację w polskich szkołach średnich i wyższych, jak również zostaną sformułowane i zaadresowane wnioski odnośnie spraw wymagających pilnej interwencji i naprawy.