BIURO ORGANIZACYJNE PERSPEKTYWY

Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Tel. +48 22 629 53 26
e-mail: salon@perspektywy.pl

KOORDYNATOR MIĘDZYNARODOWEGO SALONU EDUKACYJNEGO

Anna Szkutnik
Tel. +48 22 821 90 24
e-mail: a.szkutnik@perspektywy.pl

PROGRAM

Anna Wdowińska
Tel. +48 22 821 90 26
e-mail: a.wdowinska@perspektywy.pl

OBSŁUGA WYSTAWCÓW

Bożena Kieruzalska
Tel. +48 22 821 90 25
e-mail: b.kieruzalska@perspektywy.pl

Andrzej Fornal
Tel. +48 22 657 43 24
e-mail: a.fornal@perspektywy.pl

Rafał Solecki-Bieniecki
Tel. +48 22 657 43 28
e-mail: r.solecki@perspektywy.pl