Podczas Salonu Liceów i Techników młodzież będzie mogła dowiedzieć się wszystkiego o czekającym ją w maju egzaminie ósmoklasisty (procedury, sposób liczenia punktów, najczęściej powtarzające się błędy), omówione zostaną także zasady naboru do szkół ponadpodstawowych. Będzie to również doskonały moment na egzaminacyjną powtórkę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Sobota, 16 marca 2024 to czas odwiedzin indywidualnych, w gronie rodziny, kiedy młodzi ludzie wraz z rodzicami mogą skonsultować wybór szkoły ponadpodstawowej. To znakomita okazja do zadawania pytań o różne aspekty kształcenia w danej szkole, klasie kierunku czy profilu. Salon daje możliwość uzyskania bezpośrednio informacji, których nie znajdziemy na stronach internetowych szkół.

W programie Salonu znajdą się spotkania, które pozwolą na prezentację walorów szkół średnich prywatnych i społecznych, akademickich, szkół przygotowujących do matury międzynarodowej, a także liceów, które dopiero wystartowały i czekają na swoich pierwszych absolwentów.

Szczegółowy program spotkań podczas Salonu zostanie zamieszczony na stronie internetowej.